BẢN TIN VTV ĐƯA RA GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI BỊ THOÁI HÓA KHỚP ,VIÊM KHỚP

-BẢN TIN  VTV ĐƯA RA GIẢI  PHÁP CHO NGƯỜI BỊ THOÁI HÓA KHỚP ,VIÊM KHỚP

FLEX G.C.M  chính là giải pháp đài VTV  dành cho người thoái hóa khớp ,viêm khớp bởi hình ảnh và thành phần của sản phẩm này đã được nêu lên trong bản tin từ giây thứ 27 đến giây 32).

-Clip của bản tin Y Khoa Hiện Đai của VTV9

flexgcm